ראיון של ערוב בכאן ועכשיו – שש כלכלי | עם דב גיל-הר 17.7.17 | אקסלנט מרקום אג'נסי